جنجال بر سر قانون «لغو تحریم‌ها» + عکس

2

1399/12/5

12:40


اجرای ظاهری قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» قابل پذیرش نیست.

جنجال بر سر قانون «لغو تحریم‌ها» + عکس

جنجال بر سر قانون «لغو تحریم‌ها» + عکس

منبع: مهر

تصویری


ویدئو