تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس


3

1399/12/5

12:40


مسافران قطار در اندونزی تست کرونا را انجام می دهند تا زنجیره گسترش ویروس کرونا را بشکنند.

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

تست کرونا مسافران قطار در اندونزی + عکس

 

تصویری


ویدئو