تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس


4

1399/12/5

12:40


با توجه به وضعیت قرمز استان خوزستان و انتشار سریع بیماری ، با دستور دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز آزمایشگاه سیار تست سریع کرونا در دو نقطه شهر اهواز مستقر شد .

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

تست خیابانی کرونا در اهواز + عکس

منبع: فارس

تصویری


ویدئو