استوری وزیر ارتباطات درباره مصوبه امروز مجلس

منبع: برترین ها

2

1399/12/5

14:14


اگر متن مصوبه امروز مجلس این باشد، هم توسعه اینترنت متوقف می‌شود و هم برای تامین هزینه‌های صداوسیما اینترنت گران خواهد شد.

برترین‌ها: اگر متن مصوبه امروز مجلس این باشد، هم توسعه اینترنت متوقف می‌شود و هم برای تامین هزینه‌های صداوسیما اینترنت گران خواهد شد.

استوری وزیر ارتباطات درباره مصوبه امروز مجلس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو