مهندس، فقط پَت و مَت، باقی افسانه است!

مهندس، فقط پَت و مَت، باقی افسانه است!


منبع: برترین ها

3

1399/12/5

14:34


۵ اسفند در تقویم ایرانی روز مهندس است. باز هم کاربران همیشه در صحنه بیکار ننشسته‌اند و پیام‌های طنزآمیزی در ارتباط با روز مهندس در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته‌اند.

برترین‌ها: ۵ اسفند در تقویم ایرانی روز مهندس است. این روز برای گرامی‌داشت یاد «خواجه‌نصیرالدین طوسی» دانشمند، ریاضی‌دان و معمار ایرانی نام‌گذاری شده‌است. باز هم کاربران همیشه در صحنه بیکار ننشسته‌اند و پیام‌های طنزآمیزی در ارتباط با روز مهندس در شبکه‌های اجتماعی به‌اشتراک گذاشته‌اند، که در ادامه تعدادی از آن‌ها را برایتان آورده‌ایم.

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

روز مهندس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو