مرتفع‌ترین کوه منظومه‌ی شمسی

منبع: برترین ها

11

1399/12/5

14:34


کوه المپیوس مونز که در سیاره‌ی مریخ قرار دارد حدودا سه برابر اورست است و قله اش از جو سیاره بیرون میزند.

برترین‌ها: کوه المپیوس مونز که در سیاره ی مریخ قرار دارد حدودا سه برابر اورست است و قله اش از جو سیاره بیرون میزند.

مرتفع‌ترین کوه منظومه‌ی شمسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو