تخصیص ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند

منبع: برترین ها

3

1399/12/5

18:54


علاوه بر تأمین ارز واکسن های موردنیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی ، امروز ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.

برترین ها: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

امروز هم به اتفاق وزرای ذیربط، در دومین جلسه مشترک کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت درخصوص مباحث FATF شرکت کردیم .درپاسخ به سؤالاتی که مطرح شد، مطالب مهمی از طرف نمایندگان دولت در جلسه، در خصوص ضرورت و اهمیت پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط، ارائه شد.

علاوه بر تأمین ارز واکسن های موردنیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی ، امروز ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.

تخصیص ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو