اولین صدای ارسالی کاوشگر «پشتکار» از مریخ

منبع: برترین ها

5

1399/12/5

19:07


ناسا اولین صدای ضبط شده توسط کاوشگر «پشتکار» را منتشر کرد این کاوشگر مجهز به دو میکروفن و بیش از ۲۰ دوربین است.

یورو نیوز: ناسا اولین صدای ضبط شده توسط کاوشگر «پشتکار» را منتشر کرد این کاوشگر مجهز به دو میکروفن و بیش از ۲۰ دوربین است.

اولین صدای ارسالی کاوشگر «پشتکار» از مریخ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو