زنجیر پروتکل الحاقی + عکس

4

1399/12/5

20:51


بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اجرای پروتکل الحاقی و همه دسترسی‌های تکمیلی آژانس از صبح امروز متوقف شد.

زنجیر پروتکل الحاقی + عکس

زنجیر پروتکل الحاقی + عکس

 

تصویری


ویدئو