خلبان، مسافر بدون ماسک را پیاده کرد

منبع: برترین ها

6

1399/12/5

20:56


خلبان پرواز قشم - تهران بخاطر مسافر بی ماسک انصراف از پرواز داد.

سیما نیوز: خلبان پرواز قشم - تهران بخاطر مسافر بی ماسک انصراف از پرواز داد.

خلبان، مسافر بدون ماسک را پیاده کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو