خرید از سوپرمارکت با شمشیر!

منبع: برترین ها

8

1399/12/5

21:01


۲۱۹ نفر از سارقان خشن، چاقوکشان و گوش‌بران در دام پلیس پایتخت افتادند.

خبرگزاری دانشجو: ۲۱۹ نفر از سارقان خشن، چاقوکشان و گوش‌بران در دام پلیس پایتخت افتادند.

خرید از سوپرمارکت با شمشیر!

تصویری


ویدئو