سعید الهی؛ مجلس انقلابی باید با مشورت با صاحبنظران و در نظر گرفتن خیلی از ملاحظات فرهنگی مبادرت به تصویب قوانین کند

منبع: سینما پرس

5

1399/12/5

21:13


سینماپرس: سعید الهی کارشناس رسانه با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب مالیات بر درآمد ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها مطالبی را توئیت کرد.

سعید الهی

سینماپرس: سعید الهی کارشناس رسانه با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب مالیات بر درآمد ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها مطالبی را توئیت کرد.

به گزارش سینماپرس، با توجه به اینکه مجلس درآمد بالای ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها را در سال شامل مالیات کرد سعید الهی کارشناس رسانه در توئیتی چند سوال را مطرح کرد:

تصویری


ویدئو