پلیس‌هایِ اسکیت سوار در پاکستان

منبع: برترین ها

5

1399/12/5

22:38


بخشی از نیروهای پلیس در پاکستان از حدود یک ماه پیش شروع به استفاده از اسکیت در ماموریت‌های خود کردند.

برترین‌ها: بخشی از نیروهای پلیس در پاکستان از حدود یک ماه پیش شروع به استفاده از اسکیت در ماموریت‌های خود کردند.

رئیس پلیس‌ این بخش تازه تاسیس در کراچی می‌گوید: در خیابان‌های باریک و ناهموار استفاده از اسکیت بسیار کارآمد است. فعلا در زمینه جرم‌ها خانوادگی و مخصوصا آزار برای خانم‌ها از اسکیت استفاده می‌کنیم.

پلیس‌هایِ اسکیت سوار در پاکستان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو