پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس


6

1399/12/5

22:53


پیست اسکی توچال تهران در روز‌های شیوع ویروس کرونا با ظرفیت محدودتری نسبت به گذشته فعال است. مسئولان این پیست تمهیدات بهداشتی اندیشیدند تا ورزشکاران بتوانند در این شرایط اسکی کنند.

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

پیست اسکی توچال در روزهای کرونایی + عکس

 

تصویری


ویدئو