انفجارهای هولناک در اثر تصادف قطار با کامیون

منبع: برترین ها

6

1399/12/6

00:42


ویدئویی از انفجارهای مهیب قطار حامل محصولات نفتی در تگزاس در اثر برخورد با یک کامیون را ببینید.

خبرگزاری دانشجو: ویدئویی از انفجارهای مهیب قطار حامل محصولات نفتی در تگزاس در اثر برخورد با یک کامیون را ببینید.

انفجارهای هولناک در اثر تصادف قطار با کامیون

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو