استفاده از الاغ‌ها برای جمع آوری زباله در عقره

منبع: برترین ها

6

1399/12/6

01:37


شیب‌های تند، خیابان‌های باریک و پله‌ها کار کارگران شهرداری را در تمیز کردن شهر عقره سخت کرده است و آن‌ها از الاغ‌ها کمک می‌گیرند.

فرارو: عقره یکی از شهر‌های کردستان عراق است که در ۱۲۰ کیلومتری دهوک و ۵۰۰ کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد. مقامات شهرداری این منطقه برای جمع آوری زباله‌ها چاره‌ای جز استفاده از الاغ‌ها ندارند.

شیب‌های تند، خیابان‌های باریک و پله‌ها کار کارگران شهرداری را در تمیز کردن شهر عقره سخت کرده است و آن‌ها به جای بکارگیری روش‌های معمول از الاغ‌ها استفاده می‌کنند.

استفاده از الاغ‌ها برای جمع آوری زباله در عقره

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو