معنی ضرب المثل ” زمین گرده “

منبع: دانش‌چی

4

1399/12/6

08:28


آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل زمین گرده

زمین گرده

در این پست با معانی، ریشه و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

زمین گرده کنایه از چیست؟

۱- کنایه از این است که هر عملی عکس العملی دارد؛ انسان اگر خوبی کند خوبی می بیند و اگر بدی کند، بدی می بیند. درواقع هرکسی بازتاب عمل خودش را می بیند.

۲- زمین گرد است؛ یعنی اگر در نقطه ای از آن چاله ای کَندیم، برمیگردد و خودمان در آن می افتیم و گرفتار میشویم.

بدخواهی های دیگران اول از همه خودشان را گرفتار می کند.

۳- بیشتر مواقع این ضرب المثل را کسانی که مورد ظلم واقع می شوند بکار می برند. و با گفتن این حرف به کسی که ظلم کرده می فهمانند که حتما تاوان ستمگری هایش را خواهد داد.

۴- مثلا؛ فلانی خیلی پیش سر من حرف های ناروایی زد و آبرویم را برد. زمین گرد است! خیال نکند که اگر آبروی کسی را ببرد می تواند به خوبی و خوشی زندگی کند. حتما تاوان این کارهایش را خواهد داد.

 

اختصاصی-دانشچی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو