توئیت قالیباف بدون مخالفت با توافق ایران و آژانس

منبع: برترین ها

1

1399/12/6

08:32


قالیباف در حساب کاربری خود در توئیتر بدون مخالفت درباره توافق ایران و آژانس اظهارنظر کرد.

برترین‌ها: قالیباف در حساب کاربری خود در توئیتر بدون مخالفت درباره توافق ایران و آژانس اظهارنظر کرد.

توئیت قالیباف بدون مخالفت با توافق ایران و آژانس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو