آپدیت جدید تلگرام آمد

منبع: برترین ها

6

1399/12/6

08:49


امکان پاک کردن خودکار پیام‌ها برای تمام چت‌ها (شخصی و گروه) در بروزرسانی جدید تلگرام وجود دارد.

برترین‌ها: امکان پاک کردن خودکار پیام‌ها برای تمام چت‌ها (شخصی و گروه) در بروزرسانی جدید تلگرام وجود دارد.

با فعال کردن دو گزینه ۲۴ ساعت و یا ۷ روز، پیام‌‌ها بعد از مدت‌ زمان‌ مشخص شده حذف می‌شوند.

آپدیت جدید تلگرام آمد

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو