مصوبه جدید مجلس و چند سوال؛ مرجع تشخیص «سلبریتی بودن» کیست؟/ پرداخت‌های پنهانی و خارج از قراردادها چگونه محاسبه می‌شود؟

منبع: سینما پرس

1

1399/12/6

09:50


سینماپرس: سعید الهی کارشناس رسانه با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب مالیات بر درآمد ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها چند ابهام در این زمینه را مطرح کرد.

سعید الهی

سینماپرس: سعید الهی کارشناس رسانه با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب مالیات بر درآمد ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها چند ابهام در این زمینه را مطرح کرد.

به گزارش سینماپرس، در حالی که توقع می‌رفت تا مجلس انقلابی ضمن مشورت با صاحبنظران و در نظر گرفتن خیلی از ملاحظات فرهنگی مبادرت به تصویب قوانین کند اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات جدی ایت حوزه و به صورتی شتابزده، طی یک مصوبه درآمد بالای ۲۰۰میلیون تومانی سلبریتی‌ها را در سال شامل مالیات کرد. موضوعی که ابهاماتی جدی را در خود پنهان دارد که اجرای صحیح قانون را دچار چالش جدی خواهد کرد. سعید الهی کارشناس رسانه در توئیتی چند سوال مهم و مغفول در چنین مصوبه‌ای را گوشزد نمود:

۱/ مرجع تشخیص سلبریتی بودن افراد کیست؟

۲/دلیل معافیت درآمد زیر این رقم چیست؟

۳/محاسبه درآمد از آگهی های فضای مجازی چگونه است؟

۴/ پرداخت‌های پنهانی و فراتر از قراردادها چگونه شناسایی می‌شود؟

تصویری


ویدئو