به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۳۰۷(بیست و چهار هزار و سیصد و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۷۹۸(بیست و چهار هزار و هفتصد و نود و هشت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۹,۲۷۸(بیست و نه هزار و دویست و هفتاد و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۸۶۹(بیست و نه هزار و هشتصد و شصت و نه تومان) است.