تعبیر خواب قارچ

قارچ یکی از مواد خوراکی است که بسیار غنی است و اغلب افراد هم مزه آن را تجربه کرده اند. ما انواع قارچ را داریم، قارچ های سمی و قارچ های غیر سمی. در فصل بهار قارچ های طبیعی زیادی در طبیعت رشد می کنند که باید با احتیاط لازم در مورد مصرف آنها اقدام کرد.

ما در این مقاله از پارسی نو تعبیر خواب قارچ را برای شما همراهان عزیز در نظر گرفته ایم. از جمله تعبیر خواب قارچ خوردن و یا تعبیر خواب پیدا کردن قارچ. ما را با این مقاله تا پایان همراهی کنید.

تعبیر کلی دیدن قارچ در خواب

تعبیر خواب قارچ ، تصمیمات ناخوشایند است. این خواب نشان می دهد که مسائل زندگی نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر قارچ، زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی، یـعـنـی از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد .
گفته اند که قارچ‌ها در خواب بسیار نمادین بوده و می‌توانند معانی مختلفی را در پی داشته باشند. اگر در خواب با بی‌دقتی قارچ بخورید به این معناست که به ناگاه به ثروتی هنگفت دست خواهید یافت. اگر چه این ثروت را خیلی احمقانه از دست خواهید داد. (باد آورده را باد می‌برد)

اگر در خواب قارچی بد طعم خوردید به این معناست که لغات و کلمات ناخوشایندی را استفاده می‌کنید. این بدلفظی می‌تواند منجر به ناراحت شدن کسی شود که از او مراقبت می‌کنید.

تعبیر خواب از نظر معبران کهن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

تعبیر خواب قارچ خوراکی و قارچ سمی

لیلا برایت: دیدن قارچ خوراکیقارچ خوراکی در خواب، بیانگر همنشینی با دوستان خوب است.
دیدن قارچ سمی در خواب، بیانگر توطئه دشمنان است.
اگر خواب ببینید که مشغول جمع آوری قارچ هستید، نشانه آن است که پا به محیط‌های خوب و مساعد می‌گذارید.

تعبیر خواب قارچ چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قارچ در رؤیا بیانگر ثروت و خواسته‌ای است که از راه حرام و غیر مشروع آن را بدست آوریم. معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته‌اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان و مستمند ضبط می‌شود. ضبط شدنی مالی است که ظاهراً می‌خرند اما بهایی ناچیز بابت آن می پردازندو به رضایت و نارضایی صاحب مال توجه نمی‌کنند زیرا قانون از آن حمایت می‌کند.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن قارچ در خواب، نشانه تمایلات ناسالم و شتاب جاهلانه برای ثروت اندوزی است.
اگر دختری قارچ به خواب ببیند، نشانه آن است که با آداب و رسوم رایج مخالفت خواهد کرد.

تعبیر خواب خوردن قارچ

تعبیر خوردن قارچ نماد اشتباهات و اقداماتی است که از روی عجله انجام می دهید. بهتر است در آینده تصمیمات عاقلانه تر و بهتری بگیرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می خورید پولی حرام به دست شما می رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می شوید یا گرفتار عذاب وجدان می گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد .

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خوردن قارچ در خواب ، علامت کشیده شدن عشق به رسوایی است .

تعبیر پیدا کردن قارچ در خواب

تعبیر خواب خوردن قارچ فاسد

تعبیر خوردن قارچ فاسد در خواب این است که شما از مالی که بدست می آورید به درستی استفاده نمی کنید. سعی کنید تنها کسب درآمد نکنید و از اموالتان استفاده کنید.

تعبیر خواب قارچ بی مزه و پلاسیده

تعبیر خوردن قارچ پلاسیده و خشک به معنی بی انگیزه بودن و خستگی از زندگی است.

تعبیر خواب پختن قارچ

پختن قارچ در خواب نشان دهنده آن است که تصمیمات نادرست را سرپوش گذاشته‌اید و از تصمیم‌های غیرعاقلانه‌ای که خودتان گرفته‌اید یا دیگران گرفته‌اند بهترین نتایج را رقم می‌زنید. این خواب گویای آن است که شما قادر خواهید بود با اوضاع کنار بیایید.

تعبیر خواب پیدا کردن قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ‌ها و علف‌های جنگل جستجو می‌کنید با مکر و تزویر مالی به چنگ می‌آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می‌شوید. ممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذایی که می‌خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

تعبیر خواب شستن و تمیز کردن قارچ

اگر در خواب ببینید که قارچ را می‌شویید و آن را تمیز می‌کنید، تعبیر آن است که شما تصمیم هایی عجولانه اما عاقلانه می‌گیرید. شما معمولا چند گام به عقب بر می‌دارید، کاری که انجام داده‌اید را دوباره بررسی می‌کنید و بسیاری از اشتباهاتی که در این مسیر مرتکب شده‌اید را اصلاح می‌کنید.

تعبیر خواب از ریشه درآوردن قارچ

اگر در خواب ببینید که قارچ را از ریشه در می‌آورید اما تصمیم به خوردن آن ندارید، تعبیر آن است که به موقعیت یا رابطه‌ای زیانبار پایان خواهید داد. شاید رابطه عاطفی مسمومی دارید و این خواب خبر می‌دهد که شما قادر هستید پیش از وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به این رابطه خاتمه دهید.

تعبیر خواب جمع آوری قارچ

تعبیر خواب جمع آوری قارچ به این معنی است که شما تمایل زیادی برای گرفتن پاداش دارید. با این حال سعی کنید از جاه طلبی های خود آگاه باشید تا تصمیم اشتباهی نگیرید. چون این موضوع در آینده اشتباهات بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

تعبیر خواب گرفتن قارچ از دیگران

اگر در خواب ببینید که از کسی قارچ می‌گیرید، تعبیر آن است که شک و تردیدهای خود را بصورت ناخودآگاه در نیت‌ها یا کارهایتان نشان می‌دهید. شما احساس می‌کنید شاید دیگران در تصمیم گیری هایشان در رابطه با شما مرتکب اشتباهی شده‌اند. شاید این تصمیم یک پاداش یا تنبیه غیرعادلانه بوده باشد.

تعبیر خواب رشد قارچ

تعبیر رشد قارچ در خواب نشان دهنده تورم یا تغییر در سبک زندگی است. البته این خواب به نوع قارچ بستگی دارد.

تعبیر خواب کاشتن قارچ

کاشتن قارچ در خواب و دیدن رشد کردن و بزرگ شدن آن نمادی از نوعی گستردگی یا پیشرفت تحولات و تغییرات در زندگی شما است. به نوع قارچی که در خواب دیده‌اید و ویژگی‌های آن توجه کنید تا دریابید خوابی که دیده‌اید تعبیری مثبت دارد یا منفی.


تعبیر خواب قارچ های رنگی

تعبیر خواب قارچ سفید

اگر در خواب سبدی از قارچ‌های سفید دیده اید، تعبیر آن است که به زودی مجبور خواهید شد باورها و بی‌گناهی خودتان را ثابت کنید.

تعبیر خواب قارچ سبز

قارچ سبز در خواب نمادی از فرصت و شانس دوباره است. شاید در گذشته تصمیم‌های نادرستی گرفته‌اید و حالا فرصت دوباره‌ای برای شما فراهم شده است تا دوباره تصمیم بگیرید و اوضاع را سر و سامان بدهید.

تعبیر خواب قارچ بزرگ

تعبیر خواب قارچ بزرگ نشان می دهد که سرمایه های پنهان یا گنج های زندگی تان را نادیده گرفته اید. به احتمال زیاد کسی در زندگی شماست که آن ها را می یابد و به جای شما به سود بزرگی خواهد رسید.

تعبیر خواب قارچ جادویی یا قارچ توهم زا

دیدن قارچ جادویی یا قارچ توهم زا در خواب تعبیر آن است که شما می‌خواهید از اوضاع فعلی خود فرار کنید. شما نمی‌خواهید در مورد کارهای بدی که انجام داده‌اید فکر کنید و فقط می‌خواهید آرامش ذهنی موقتی داشته باشید.