تعبیر خواب جغد از منابع مختلف

گاهی پیش می آید ما حیوانات و یا پرندگان را در خواب می بینیم. مثلا ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که تجربه دیدن جغد در خواب را داشته باشید.

تعبیر خواب جغد متفاوت است چرا که نوع خواب فرد خواب ببیننده متفاوت از فردی دیگر است. مثلا تعبیر خواب جغد در خانه متفاوت از تعبیر خواب جغد در حال پرواز است. با این حال ما در این مقاله از پارسی نو سعی کرده ایم تا به صورت کامل این تعابیر را گردآوری و منتشر کنیم. ما را تا پایان همراهی کنید.

تعبیر کلی دیدن جغد در خواب

جغدها دارای نماد شناسی مثبت و منفی (خوب و بد) هستند. این پرندگان می‌توانند نشان‌دهنده‌ی یک قرار عاشقانه و سپری کردن لحظاتی خوب و شیرین، و از سویی دیگر، نمادی برای نزاع و درگیری‌هایی باشند که نمی‌توان از آن‌ها اجتناب کرد.
هم‌چنین، جغد می‌تواند پیا‌م‌آور شکست، اندوه، یا بیماری، و در عین حال، کشفیات تازه، علم، و مهارت‌های جدید باشد.
از آن‌جا که جغدها دارای توانایی دید در شب هستند، می‌توانند چیزهای پنهان را نیز مشاهده کنند. به همین خاطر، این پرندگان می‌توانند نمادی برای غیبگویی و بینش درونی نیز باشند.
هم‌چنین، این خواب ممکن است نشان‌دهنده‌ی این واقعیت باشد که در برخی مواقع، فقط باید مشاهده کرد و ایستاد. از این طریق، می‌توانید متوجه‌ی این مسئله شوید که دیگران چه چیزهایی را از دست می‌دهند، یا خودتان چه چیزهایی را از دست می‌دهید.
گاهی اوقات، خواب جغد به شما نشان می‌دهد که باید چیزی را رها کنید – چیزی که دیگر نیاز به آن ندارید یا چیزی که دیگر نمی‌تواند برای‌تان کارایی‌ داشته باشد.
دیدن خواب جغد ممکن است نشانه‌ای از شروع دوره‌ای باشد برای گسترش دایره‌ی اجتماعی‌تان
جغدها بدون سر و صدا پرواز می‌کنند. این خصوصیت نیز باعث شده است آن‌ها نماد موذی‌گری و حیله‌گری نیز باشند.

در مجموع: نگاه کردن به جغد در عامل خواب نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب ممکن است نشان‌دهنده‌ی توهین و بدرفتاری از سمت یکی از اطرافیان‌تان باشد. احتمالا با یکی از آدم‌های اطراف‌تان مشکلات حل نشده‌ای دارید، و این فرد با شما خصومت دارد.

این افراد احتمالا بسیار گستاخانه با شما رفتار می‌کند و حتی حرف‌های نامناسبی به شما می‌زند. شما باید حتی‌الامکان خونسردی‌تان را حفظ کنید و از برخورد با این آدم پرهیز کنید.

تعبیر خواب جغد چیست؟

ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.

معبرین غربی گویند: دیدن جغد در خواب نشانه حاکم ستمگر و یا دزد خطرناکی است که بدون کمک دیگران کار می‌کند.
همچنین در جایی دیگر گفته شده است که جغد نشانه بیکاری، دوری از ترس و سردرگمی است
اگر جغد در کنار شما سقوط کرد بیانگر رسیدن خبر مرگی از دیگران به شماست.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب جغد خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است.
تعبیر خواب شنیدن صدای جغد ناامیدی و مرگ است. ذهن ناخودآگاه شما ممکن است تلاش کند توجه شما را جلب کند

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جغد دشمن مکار بود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جغدی بر شاخه‌های درخت، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می‌کوشند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، یـعـنـی به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جغد مرده در خواب، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.

تعبیر خواب حمله جغد

اگر کسی درخواب خود را در جنگ با جغد ببیند در بیداری نیز با کسی به درگیری خواهد پرداخت.

تعبیر خواب تلاش برای کشتن یک جغد

تلاش برای کشتن یک جغد در عالم خواب نشانه‌ای از این حقیقت است که در حال تلاش برای حل برخی مشکلات یا خارج شدن از یک موقعیت دشوار هستید، ولی این تلاش، در عوض، ممکن است باعث ایجاد مشکلات دیگری شود.

اگر در خوابتان جغد را با ماشین زیر کردید تعبیرش این است که درگیری های زیادی میان شما و خانوادتان رخ خواهد داد. شاید کسی می خواهد شما را تحریک کند تا از عصبانیت شما از آب گل آلود ماهی بگیرد. سعی کنید به اعصابتان مسلط باشید و بهانه دست دیگران ندهید.

تعبیر خواب صدای جغد

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.

آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن صدای بم جغد در خواب، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.


تعبیر خواب جغد سفید

تعبیر خواب جغد سفید ممکن است نشانه خوبی باشد . احتمالا در آینده به یک سفر اکتشافی مفید بروید و مهارت های جدیدی به دست بیاورید.
به گفته برخی معبران تعبیر خواب جغد سفید نشانه رابطه با کسی است که بسیار دوستش دارید. این رابطه به زودی جدی خواهد شد.

تعبیر خواب خوردن گوشت جغد

ابراهیم کرمانی: اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

تعبیر خواب حمله جغد ها به هم

اگر خواب دیدید که جغد ها به یکدیگر حمله می کردند و یکدیگر را کشتند تعبیرش این است که در بین خانواده تان نزاع و درگیری سختی اتفاق می افتد.
به گفته بعضی معبران تعبیر دیدن خواب حمله جغد ها به هم به این معنی است که تغییر نگرش و باورهای زندگی دیگران روی شما تاثیر منفی خواهد داشت.

تعبیر خواب پرواز جغد

اگر در خواب‌تان جغدی را در حال پرواز ببینید، ممکن است نشان‌دهنده‌ی این حقیقت باشد که شما برای کمک به هر آدمی، در هر زمان، آماده هستید. این خواب نشان می‌دهد شما دارای طبیعتی مهربان و یاری‌رسان هستید.

اگر در خواب تان جغد به دور شما پرواز می کرد تعبیرش این است که شما از مسائل اطرافتان باخبر هستید. شما قادرید در برابر هر مشکلی از خود واکنش نشان دهید و در برابر سختی ها ایستادگی کنید.

تعبیر خواب گرفتن جغد

تعبیر خواب گرفتن جغد نشانه خوبی ندارد. ممکن است حادثه بزرگی برایتان اتفاق بیوفتد. سعی کنید تمام تلاشتان را برای جلوگیری از آن به کار بگیرید و بعد از دیدن این خواب بیشتر مراقب خودتان باشید.

تعبیر خواب نشستن جغد روی تخت

اگر خواب دیدید که جغد روی تخت نشسته است، نشانه خوبی نیست . تعبیر این خواب ممکن است به افکار منفی شما اشاره داشته باشد که دست و پای شما را برای ادامه زندگی بسته است.

تعبیر خواب جغدی داخل خانه‌

دیدن خواب جغدی داخل خانه، چه در حال پرواز و چه نشسته بر روی یکی از وسایل خانه، نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که پول یا فقدان آن به علت ریشه‌ای تمام اتفاقات شوم زندگی‌تان تبدیل می‌شود. به زودی به این واقعیت رو به رو خواهید شد که کارتان را از دست داده‌اید، کسب و کار‌تان را تعطیل کرده‌اید، یا به دلیل کمبود یا عدم وجود بودجه پروژه‌ای را ناتمام گذاشته‌اید.

حتی ممکن است برای اولین بار طعم فقر را بچشید، البته اگر پیش‌تر آن را تجربه نکرده باشید. بنابراین، این خواب، پیش از وقوع تمام این اتفاقات، به شما اکیدا هشدار می‌دهد هر گونه نشانه‌ای از این قبیل مشکلات را به موقع بررسی کنید تا بتوانید به سرعت عکس‌العمل مناسب نشان دهید و از بروز مشکلات مالی پیاپی پیشگیری کنید.

تعبیر خواب تبدیل جغد به انسان

اگر در عالم خواب ببینید جغدها تبدیل به انسان می‌شوند، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی ایجاد روابط دوستانه‌ی قدرتمندی در آینده‌ی نزدیک باشد.

این خواب، هم‌چنین، می‌تواند نشانه‌ای از شخصیت مهربان و یاری‌رسان، و آمادگی‌تان برای کمک به دیگران باشد؛ به علاوه، ممکن است در آینده‌ی نزدیک، فردی که روزی به وی کمک کرده‌اید، به کمک‌تان بشتابد.

تعبیر خواب جغدی که سعی می‌کند وارد خانه‌تان شود

دیدن خواب جغدی که سعی می‌کند وارد خانه‌تان شود نشان‌دهنده‌ی احتمال وقوع یک بی‌ثباتی مالی است. شاید از دست دادن شغل یا انباشته شدن بدهی‌های‌تان نگرانی زیادی برای‌تان ایجاد کنند. ممکن است حتی خطر فقر شما را تهدید کند. به این ترتیب، این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب نشانه‌های بروز این مشکلات باشید تا بتوانید به موقع واکنش نشان دهید و از بروز مشکلات پیاپی مالی پیشگیری کنید.

تعبیر خواب دریافت یک جغد به عنوان هدیه

دریافت یک جغد به عنوان هدیه در خواب معنی خوبی به همراه ندارد. اگر فرد محبوب‌تان در خواب به شما یک جغد هدیه بدهد، احتمالا اعتماد خود را به وی از دست خواهید داد و به حقایقی درباره‌ی رابطه‌تان پی خواهید برد. ممکن است خود را در وضعیتی توهین‌آمیز ببینید یا فرد مورد علاقه‌تان تبدیل به یک دشمن شود. در نهایت، این مسائل باعث می‌شوند در مورد برقراری رابطه با دیگران دچار سرخوردگی شوید؛ بنابراین، نباید اجازه دهید آن‌ها اثر منفی بر شما بگذارند.