جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 14 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

منبع: سیمرغ

8

1399/12/14

01:52


جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 14 اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 14 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 14 اسفند

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
درس php- رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی-پایه ۱۲-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
شهروند الکترونیک- رشته نرم افزار – پایه ۱۰ -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی پایه – رشته تربیت بدنی – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱
تعمیر سیستم روشنایی خودرو – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵
سیستم سوخت رسانی موتور دیزل – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی- سبک زندگی و عوامل موثر بر آن
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی – تو نیکی می کن در دجله انداز پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان – سنجش تکوینی آمیخته در محیط های یادگیری الکترونیکی

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
ریاضی دو –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست یک – پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک -پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۰:۱۵درس زبان۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظریگردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو