آیا کاشت ابرو مانع وضو است؟

منبع: پرشین وی

11

1399/12/14

05:47


حکم وضو گرفتن برای کاشت ابرو را در ادامه بخوانید.

آیا کاشت ابرو مانع وضو است؟

حکم وضو برای کاشت ابرو را در پرشین وی بخوانید.

حکم وضو برای کاشت ابرو

آیه الله اراکی(ره):

اگر مانع رسیدن آب به بشره است باید بر طرف شود.

آیه الله بهجت(ره):

اگر آب به پوست ابرو برسد، اشکال ندارد.

آیه الله تبریزی(ره):

اگر مو را کاشته باشد مانعی ندارد ولی باید آب را در وضو مثل غسل به زیر موها برساند و
شستن موها و مسح بر آنها کافی نیست.

حکم وضو برای کاشت ابرو از نظر آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر مانع رسیدن آب به پوست صورت نیست وضو صحیح است.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اگر کاشتن مو به نحوی باشد که مو به بدن متصل می شود و رشد می کند مانند موی طبیعی،
در این صورت غسل و وضو هر دو صحیح است ولی چنانچه مو روی حاجبی بافته شده باشد و آن
را به وسیله چسب و غیر ذلک به سر بچسبانند، جایز نیست و در صورت چسباندن اگر قابل کندن نباشد
باید علاوه بر وضو و غسل جبیره ای، تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید.

حکم وضو برای کاشت ابرو

حکم وضو برای کاشت ابرو

حکم وضو برای کاشت ابرو  از نظر آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

اگر به نحوی باشد که عرفاً جزء بدن شود اشکالی ندارد والا مانع غسل و
وضو می باشد.اگر مو عرفا جزء بدن شده و به صورت طبیعی موی او شمرده می شود مثل بقیه افراد
می باشد اما اگر موها را به وسیله ای چسباندند به طوری که بشره زیر چسب قرار گرفته و برداشتن
آن مشکل است روی همان چسب یا به بیخ موها وصل نماید و احتیاطاً تیمم هم بکند.

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

اگر منظور از ترمیم کاشتن مو است و آب به پوست بدن برای وضو و غسل می رسد اشکالی ندارد
و اگر منظور خال کوبی با رنگ است که زیر پوست قرار می گیرد آن هم اشکالی ندارد در غیر
این صورت حکم جبیره را دارد.

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال، وضو صحیح است، اگر فعلاً جزء صورت محسوب می شود.

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج است بنابر احتیاط واجب
جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم.

حکم اکستنشن مژه (کاشت مژه مصنوعی)

حکم اکستنشن مژه به شرح زیر است:

آیت الله خامنه‌ای: اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى باطل است و اگر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت باشد، ایجاد چنین مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و چنانچه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کند و یا بر طرف کردن مانع حرج و مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره‌اى عمل کند؛ یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید.

حکم وضو برای کاشت ابرو

حکم وضو برای کاشت ابرو

حکم وضو برای کاشت ابرو

آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که مانع رسیدن آب به بدن نباشد اشکالی ندارد
و اگر مانع باشد تنها در صورت ضرورت جایز است، و در این صورت حکم جبیره دارد.

آیت الله سیستانی: اگر مانع رسیدن آب به مژه‌ها هر چند به نحو جزئی شود جایز نیست.

آیت الله نوری همدانی: چنانچه مانع وصول آب به پوست و مواضع غسل
یا وضو باشد اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید ازاله شود.

آیت الله صافی گلپایگانی: چنانچه توسط نامحرم بوده و یا مانع از رسیدن آب در وضو و غسل
به بدن باشد حرام است ولی در صورت ارتکاب، باید علاوه بر وضو و غسل جبیره‌ای احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید

 

تبیان _ ستاره

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو