پست انتقادی تابش به مناسبت روز درختکاری

منبع: برترین ها

7

1399/12/16

00:27


محمدرضا تابش فعال محیط زیست و نماینده ادوار مجلس نوشت: قضاوت کنید اثر درخت در جامعه بیشتر است یا برخی سیاستمداران.

جماران: محمدرضا تابش فعال محیط زیست و نماینده ادوار مجلس با تبریک روز درختکاری و انتشار اینفوگرافیکی از مزایای درختان، نوشت: « قضاوت کنید اثر درخت در جامعه بیشتر است یا برخی سیاستمداران.»

پست انتقادی محمدرضا تابش به مناسبت روز درختکاری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو