تست عشق و عاشقی ، تست روانشناسی عشق اشترنبرگ

منبع: نیک شو

41

1399/12/20

00:32


تست عشق و عاشقی ، تست روانشناسی عشق اشترنبرگ

تست عشق و عاشقی ، تست اشترنبرگ

یکی از معتبرترین و مشهورترین تست های مربوط به عشق و عاشقی تست اشترنبرگ است که ریشه علمی و کاملا روان شناختی دارد که در این مطلب برایتان قرار داده ایم. روال کار به این صورت است که برای هر سوال از عدد 1 تا 9 را انتخاب کنید که عدد 1 به معنی اصلا، عدد 5 به معنی متوسط و عدد 9 به معنی کاملا می باشد.

بنابراین باید بگویید که تا چه حد با جملات تست موافقید و از 1 تا 9 به آن امتیاز دهید.

 

تست عشق و عاشقی

تست مثلث عشق استرنبرگ آزمونی است که توسط رابرت استرنبرگ طراحی و تدوین شده است. این مقیاس در مطالعات زیادی برای سنجش میزان عشق و ارتباط آن با سایر جنبه های سلامت روان مورد استفاده قرار گرفته است و در سه مولفه هوس / شهوت ، تعهد و صمیمیت دسته بندی می شود. پس از تمایز جنبه های مختلف عشق که آن ها را با هم مرور کردیم می توان گفت مدل استرنبرگ و پرسشنامه آن اولین نظریه یکپارچه و جامع علمی است که به طور تجربی مورد آزمون قرار قرار گرفته است.

 

در انتخاب گزینه ها وسواس به خرج ندهید، زمان تست 12 دقیقه است پس بیش از این برای انجام آن زمان نگذارید.

صادقانه پاسخ دهید، حتی اگر از پاسخ خوشتان نمی آید.

باید به همه سوالات پاسخ دهید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو