استوری جدید صفحه رهبری درباره فضای مجازی

منبع: برترین ها

10

1400/1/16

15:15


کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم.

برترین‌ها: کنترل کردن فضای مجازی معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم.

استوری جدید صفحه رهبری درباره فضای مجازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو