ساختمان ۱۵ طبقه در فرانسه در ۵ ثانیه پودر شد

منبع: برترین ها

4

1400/1/16

17:10


یک مجتمع مسکونی ۱۵ طبقه در حومه شهر لیون فرانسه با مواد منفجره تخریب شد.

برترین‌ها: یک مجتمع مسکونی ۱۵ طبقه در حومه شهر لیون فرانسه با مواد منفجره تخریب شد.

این ساختمان بتنی به وزن تقریبی ۲۵ هزار تن که در سال ۱۹۶۷ ساخته شده، ظرف ۵ ثانیه به کلی فرو ریخت و نابود شد. ساکنان این مجتمع از سال‌ها پیش این مکان را ترک کرده و در جاهای دیگری اسکان داده شده بودند.

تخریب این بنای قدیمی در چهارچوب طرح نوسازی منطقه انجام شد.

ساختمان ۱۵ طبقه در فرانسه در ۵ ثانیه پودر شد

مطالب مشابه


تصویری