سرقت از مغازه در اندیشه با سوراخ کردن سقف

منبع: برترین ها

11

1400/1/16

17:55


سارقان یک واحد تجاری در اندیشه با سوراخ کردن سقف مغازه، اقدام به سرقت کردند.

برترین‌ها: سارقان یک واحد تجاری در اندیشه با سوراخ کردن سقف مغازه، اقدام به سرقت کردند.

سرقت از مغازه در اندیشه با سوراخ کردن سقف

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو