حیرت دنیا از مدیریت ایرانی در دوره کرونا

منبع: برترین ها

5

1400/1/16

19:30


ویدئوی طنز، کاری از سروش رضایی درباره مدیریت کرونا به سبک ایرانی‌اش را مشاهده می‌کنید.

برترین‌ها: ویدئوی طنز، کاری از سروش رضایی درباره مدیریت کرونا به سبک ایرانی‌اش را مشاهده می‌کنید.

حیرت دنیا از مدیریت ایرانی در دوره کرونا

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو