حسن خمینی: من اصلاً مدافع وضع موجود نیستم

منبع: برترین ها

4

1400/1/16

20:37


سید حسن خمینی در یک سخنرانی گفت: «من اصلا مدافع وضع موجود نیستم؛ ممکنه بنده هم شروع کنم به اندازه شما دردِدل داشته باشم..» «من فقط میگم مراقب باشید که میزان انتقادات شما به یاس نکشد‌؛ فکر نکنید نمیشود هیچ کاری کرد...»

جماران: سید حسن خمینی در یک سخنرانی گفت: من اصلا مدافع وضع موجود نیستم؛ ممکنه بنده هم شروع کنم به اندازه شما دردِدل داشته باشم..

من فقط میگم مراقب باشید که میزان انتقادات شما به یاس نکشد‌؛ فکر نکنید نمیشود هیچ کاری کرد...

حسن خمینی: من اصلاً مدافع وضع موجود نیستم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو