اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران می‌آید؟

منبع: برترین ها

3

1400/1/16

21:43


اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مدتی است که در فاز بتا آغاز به کار کرده و با وعده پوشش سراسری کره زمین از اینترنت پرسرعت و بدون تاخیر، بسیاری از شهروندان ساکن کشور‌های جهان سوم و حتی جهان اول را به وجد آورده است.

دیجیاتو: اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مدتی است که در فاز بتا آغاز به کار کرده و با وعده پوشش سراسری کره زمین از اینترنت پرسرعت و بدون تاخیر، بسیاری از شهروندان ساکن کشور‌های جهان سوم و حتی جهان اول را به وجد آورده است.

اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران می‌آید؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو