تا به حال آبشارهای زیر دریا رو دیدید؟ + عکس

2

1400/1/16

21:52


کانال تلگرامی چاهنامه نوشت: در جنوب غربی اقیانوس هند دنباله های شن و ماسه در کف دریا با رفتن آب بین دهانه صخره ها به عقب کشیده می شوند. هنگامی که آن را از بالا مشاهده می کنید، رواناب رسوبات ماسه و سیلت جوری القا میکنند که انگار یک آبشار زیر آب ایجاد شده!

تا به حال آبشارهای زیر دریا رو دیدید؟ + عکس

در واقع آبشار دریایی توهمی بیش نیست ولی هرچی باشه بینهایت زیباست.

تا به حال آبشارهای زیر دریا رو دیدید؟ + عکس

تصویری


ویدئو