محموله واکسن آسترازنکا/آکسفورد در تهران + غکس

4

1400/1/16

23:58


اولین محموله واکسن کرونااز ساز و کار کوواکس با تاخیر دو سه هفته ای از موعد، به تهران رسید.

محموله واکسن آسترازنکا/آکسفورد در تهران + غکس

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
 
اولین محموله  واکسن کرونااز ساز و کار کوواکس با تاخیر دو سه هفته ای از موعد، به تهران رسید.
‏این محموله شامل ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دز واکسن آسترزنکا/آکسفورد تولید کره جنوبی است، تا پایان ماه می، سه میلیون ۶۰۰ هزار دز از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز واکسن خریداری از کوواکس تحویل ایران می‌شود.

محموله واکسن آسترازنکا/آکسفورد در تهران + غکس

تصویری


ویدئو