آیا رئیس‌جمهور، یک تدارکاتچی است؟!

منبع: برترین ها

8

1400/1/17

00:06


گزارش آمنه السادات ذبیح‌پور درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی را مشاهده کنید.

صداوسیما: گزارش آمنه السادات ذبیح‌پور درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی را مشاهده کنید.

آیا رئیس‌جمهور، یک تدارکاتچی است؟!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو