پوشش جنجالی همسر جو بایدن!

منبع: برترین ها

10

1400/1/17

13:43


پوشش همسر جو بایدن باعث انتقاد‌های زیادی از او شد؛ مردم آمریکا او را سرزنش کردند و پوشش او را ناپاک و شرم‌آور خواندند.

برترین‌ها: پوشش همسر جو بایدن باعث انتقاد‌های زیادی از او شد؛ مردم آمریکا او را سرزنش کردند و پوشش او را ناپاک و شرم‌آور خواندند.

پوشش جنجالی همسر جو بایدن؟!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو