خسارات ناشی از زلزله به یک منزل در مریوان

منبع: برترین ها

8

1400/1/17

22:33


زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، مرز عراق و ایران در استان كردستان، حوالی مریوان را لرزاند.

برترین‌ها: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، مرز عراق و ایران در استان كردستان، حوالی مریوان را لرزاند.

خسارات ناشی از زلزله به یک منزل در مریوان

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو