یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس


6

1400/1/18

00:49


مرد معلول عراقی همراه خانواده به دنبال یافتن ترافل (نوعی قارچ) در بیابان‌های عراق .

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

یافتن ترافل در بیابان‌های عراق + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو