عمل بای پس معده در درمان چاقی

منبع: نی نی بان

6

1400/1/18

08:23


یکی از راه های مقابله با چاقی جراحی چاقی است. این نوع جراحی شامل برداشتن یا کاهش اندازه معده شما است. جراحی چاقی معمولاً منجر به کاهش سریع وزن می شود.جراحی آستین معده یکی از انواع مختلف گزینه های جراحی چاقی است. متخصصان پزشکی معمولاً آن را گاسترکتومی آستین عمودی می نامند.

در این مقاله ، شما از نزدیک در مورد آنچه در جراحی آستین معده نقش دارد ، از جمله اثربخشی و عوارض احتمالی آن ، بررسی خواهید کرد.

جراحی آستین معده تقریباً همیشه به عنوان یک روش کم تهاجمی با استفاده از لاپاراسکوپ انجام می شود. این بدان معنی است که یک لوله باریک و بلند از طریق چندین برش کوچک به شکم شما وارد می شود. این لوله دارای یک نور و یک دوربین کوچک به آن و همچنین ابزارهای مختلف متصل است.

جراحی آستین معده با استفاده از بیهوشی عمومی انجام می شود ، این دارویی است که شما را در یک خواب عمیق فرو می برد و در طی جراحی به یک دستگاه تنفس احتیاج دارید.

جراحی شامل تقسیم معده به دو قسمت نابرابر است. حدود 80 درصد قسمت خمیده بیرونی معده شما بریده شده و برداشته می شود.

لبه های 20 درصد باقی مانده سپس منگنه یا بخیه می شوند. این یک معده موز شکل ایجاد می کند که فقط حدود 25 درصد از اندازه اصلی آن است.

حدود یک ساعت در اتاق عمل خواهید بود. پس از اتمام جراحی ، برای مراقبت های بعد از عمل به اتاق ریکاوری منتقل خواهید شد. تا زمانی که از بیهوشی بیدار می شوید ، حدوداً یک ساعت دیگر در اتاق بهبودی خواهید بود.

برش های کوچک شکم شما به سرعت بهبود می یابد. طبیعت کم تهاجمی جراحی به شما کمک می کند تا سریعتر بهبودی یابید نسبت به روشی که شکم شما با یک برش بزرگتر باز شود.

تا زمانی که عارضه ای ایجاد نشود ، باید بتوانید در طی 2 یا 3 روز پس از جراحی به خانه بروید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو