برخی مانع خاموش کردن شعله‌های کرونا شدند

منبع: برترین ها

7

1400/1/18

08:56


معاون کل وزارت بهداشت: برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله‌های کرونا استفاده کنیم.

برترین‌ها: معاون کل وزارت بهداشت: برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم.

نمی‌توانم اسامی این افراد را بگویم، خواسته ما ممنوعیت مسافرت بود.

برخی مانع خاموش کردن شعله‌های کرونا شدند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو