عملیات نجات در یک کشتی باری در دریای نروژ

منبع: برترین ها

6

1400/1/18

09:17


۱۲ نفر از سرنشینان این کشتی که به دلیل امواج بزرگ با ترس از واژگونی در دریای نروژ مواجه بودند، نجات یافتند.

برترین‌ها: ۱۲ نفر از سرنشینان این کشتی که به دلیل امواج بزرگ با ترس از واژگونی در دریای نروژ مواجه بودند، نجات یافتند.

عملیات نجات در یک کشتی باری در دریای نروژ

تصویری


ویدئو