مچاله و له شدن پراید در برخورد با دو تریلی+ عکس

6

1400/1/18

10:10


یک دستگاه پراید با دو دستگاه تریلی در کیلومتر ۵ جاده بیرجند زاهدان تصادف کرد.

مچاله و له شدن پراید در برخورد با دو تریلی+ عکس

مچاله و له شدن پراید در برخورد با دو تریلی+ عکس

 

 منبع: خبرفوری

تصویری


ویدئو