قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین


6

1400/1/18

10:10


طبیعت شهرستان هرسین در جنوب شرقی استان کرمانشاه، این روزها حسابی دلربایی می‌کند. جنگل‌های بلوط جنوب این شهرستان در نزدیکی منطقه «گیزه‌رود»، میزبان یک بهار زیباست که به واسطه دوری از شهر و خاکی بودن جاده، بکر و دست نخورده مانده است.

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

قاب‌های رویایی از جنگل‌های سحرانگیز شهرستان هرسین

 

منبع: ایرنا

تصویری


ویدئو