نخستین تصویر کامل از سانتریفیوژ پیشرفته IR-9 ایرانی

4

1400/1/18

10:10


همزمان با نشست کمیسیون برجام در وین، ایران از گام جدید هسته ای خود رونمایی کرد.

نخستین تصویر کامل از سانتریفیوژ پیشرفته IR-9 ایرانی

نخستین تصویر کامل از سانتریفیوژ پیشرفته IR-9 ایرانی

 

منبع: اعتماد

تصویری


ویدئو