پاشنه طلاکاری شده هم مد شد؟! +عکس

9

1400/1/18

10:10


پاشنه طلاکاری شده نمود جدیدی از جاهلیت مدرن است که امروزه گریبانگیر افراد شده و در دنیای مجازی سر و صدا به پا کرده است.

پاشنه طلاکاری شده هم مد شد؟! +عکس

پاشنه طلاکاری شده هم مد شد؟! +عکس

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو