واکنش آذرنگ به وضعیت این روز‌های کشور

منبع: برترین ها

6

1400/1/18

10:19


حمید رضا آذرنگ با انتشار این فوتوتکس در اینستاگرام خود نوشت : به التماسِ یک دوز واکسن،این همه داغ حقِّ ما نیست.

برترین‌ها: حمید رضا آذرنگ با انتشار این فوتوتکس در اینستاگرام خود نوشت : به التماسِ یک دوز واکسن ،این همه داغ حقِّ ما نیست. شما را به همان خدایی که جان می بخشد این همه مرگ را نادیده نگیرید.

واکنش آذرنگ به وضعیت این روز‌های کشور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو