خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان


منبع: برترین ها

6

1400/1/18

10:40


مرگ مظلومانه دو محیط‌بان در منطقه فیله زنجان، صدای کاربران شبکه‌های اجتماعی را درآورده.

برترین‌ها: مرگ مظلومانه دو محیط‌بان در منطقه فیله زنجان، صدای کاربران شبکه‌های اجتماعی را درآورده.

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

خشم کاربران توئیتر از مرگ مظلومانه محیط‌بانان

 

برای اطلاعات بیشتر از ماجرای مرگ این دو محیط‌بان به لینک زیر مراجعه کنید:

مرگ محیط‌بانان؛ به فکر عاشقای در به در باش

مطالب مشابه


تصویری