محدودیت تردد به عراق دو هفته تمدید شد

منبع: سیمرغ

3

1400/1/18

11:15


محدودیت تردد به عراق دو هفته تمدید شد

حسین ذوالفقاری رییس کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا از تمدید 2 هفته‌ای محدودیت‌های تردد به عراق خبر داد

تمدید محدودیت تردد به عراق دو هفته

رییس کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا از تمدید 2 هفته‌ای محدودیت‌های تردد به عراق خبر داد و گفت:‌ با موافقت رییس جمهوری و رییس ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز گذشته سفر به ترکیه جز در موارد تجاری، بازرگانی و ضروری ممنوع شده است.

وی گفت:‌ با موافقت رییس جمهوری و رییس ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز گذشته سفر به ترکیه جز در موارد تجاری، بازرگانی و ضروری ممنوع شده است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com


تصویری


ویدئو