تصاویریاز پرندگان پل سفید اهواز

تصاویریاز پرندگان پل سفید اهواز


منبع: برترین ها

5

1400/1/18

11:47


پل سفید (پل هلال) اهواز بر رودخانه کارون، که یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهر بشمار می‌رود و هر ساله میزبان پرندگان مهاجری است، که از اوایل پاییزمهمان این پل و مردم اهواز هستند و نمای زیبایی به این رودخانه می‌بخشند.

خرگزاری فارس: پل سفید(پل هلال) اهواز بر رودخانه کارون، که یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهر بشمار می‌رود و هر ساله میزبان پرندگان مهاجری است، که از اوایل پاییزمهمان این پل و مردم اهواز هستند و نمای زیبایی به این رودخانه می‌بخشند. مردم اهواز در طول این مدت پذیرایشان هستند.

این امر تبدیل به یک جاذبه و تفریح برای مردم محسوب می‌شود و در طول روز شاهد غذا دادن مردم به پرندگان هستیم.

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

پرندگان پل سفید اهواز

 

 

مطالب مشابه


تصویری